Návod

Návod k instalaci a prvnímu spuštení naleznete na stránce KE STAŽENÍ.

Hlavní funkcí aplikace Pneusklad je evidence uskladněných pneumatik a jejich majitelů – vašich zákazníků.
K tomu jsou určené dva hlavní moduly aplikace:

  • Sklad pneu (1)
  • Adresář zákázníků (2)

Mezi moduly můžete přepínat kliknutím na příslušné záložky označené čísly (1) a (2)


Příjem pneumatik na sklad

Stiskněte tlačítko Nový příjem(3) v modulu Sklad Pneu(1)
Tím se vám otevře nové okno pro zadání informací o zákazníkovi a příjímaných pneumatikách:

Vyplňte všechny potřebné informace jako SPZ vozidla, Telefon, Email, Jméno zákazníka, Adresa a údaje přijímaných pneumatik / kol.

V budoucnu, až k vám stejný zákazník přijede znovu, bude stačit zadat jediný údaj (SPZ, Telefon, nebo Email) a všechny ostatní informace se doplní automaticky. Lze také zákazníka vyhledat z adresáře stisknutím tlačítka Vybrat z adresáře

Zadáním údajů k první pneumatice se údaje zkopírují ke všem dalším. Není tedy potřeba zadávat údaje ke všem pneumatikám zvlášť. Pokud budete chtít zadat odlišné údaje některým pneumatikám, zadejte tyto údaje níže (k pneumatice 2, 3 nebo 4). Vždy se zadávané údaje kopírují shora dolů.

Po zadání všech informací stiskněte tlačítko Uložit

Při ukládání dojde k automatickému tisku samolepících štítků na pneumatiky a také se program zeptá, zda chcete vytisknout přijímací protokol.

Uložený záznam následně uvidíte v modulu Sklad pneu jako řádek v tabulce záznamů.

Přijímací protokol
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

Samolepící štítek na pneumatiku (velikost 10x6cm)
štítků bude vytištěno podle počtu kusů přijímaných pneumatik


Výdej pneumatik ze skladu

Pro výdej uložených pneumatik ze skladu si nejprve najděte uložený záznam v modulu Sklad Pneu a označte ho (modré zabarvení řádku).

TIP: Nalezení záznamu můžete provést pouhým psaním SPZ, jména zákazníka nebo jakéhokoli údaje, který je vidět v seznamu záznamů.

Po označení správného záznamu stiskněte tlačítko Vydat ze skladu(1), které zobrazí potvrzovací dialog(2), ve kterém můžete určit zda chcete tisknout vydávací protokol a zda chcete tomu samému zákazníkovi rovnou zadat příjem dalších pneumatik.

Potvrzením dialogu se záznam označí jako vydaný a zmizí ze seznamu.

TIP: Historické záznamy můžete prohlížet nastavením filtru Včetně vydaných(3) a poté stiskem tlačítka Načíst data(4)

Vydávací protokol
(klikněte na obrázek pro zvětšení)